Ontruimingsoefening

15 + Jaar Ervaring

Maatwerk

Kwaliteit

Op Locatie

• Ontruimingsoefening in 3 verschillende werkvormen

Wij adviseren om jaarlijks een ontruimingsoefening te organiseren zodat jouw BHV’ers hun kennis up to date houden. Het kan van levensbelang zijn dat zij snel en adequaat kunnen handelen, en dat kan alleen als zij regelmatig oefenen.
Oefenen op eigen terrein en binnen de gebouwen van uw eigen organisatie heeft altijd de voorkeur boven trainen op een gesimuleerde trainingslocatie. Dit maakt dat de theorie direct in de praktijk van de ontruimingsoefening aan de orde komt en daarmee getoetst kan worden.
Een ontruimingsoefening heeft als doel de werkwijze te verbeteren waarbij medewerkers op de hoogte zijn op welke manier zij het pand snel en op een veilig kunnen verlaten. En de BHV organisatie weet hoe zij de ontruiming kunnen begeleiden.

Deze zijn bij ons in verschillende vormen mogelijk. Zowel in de praktijk als een algehele ontruiming als in een table-top oefening om het bedrijfsproces niet te verstoren. Werkt het ontruimingsplan? Wij helpen graag deze vragen te beantwoorden.


• 1. Ontruimingsoefening Table-Top / d.m.v. plattengrond, (aangekondigd)
• Oefening met plattegrond (2 uur)
• Alleen BHV aanwezig;
• Beknopte inleiding eigen calamiteitenplan;
• Structuur en opbouw wordt aangegeven;
• Oefening op plattegrond;
• Communicatie;
• Compleet plan gebruiken en in werking stellen;
• Evaluatie in besloten groep.


• 2. Ontruimingsoefening, (aangekondigd)
• Praktische ontruiming (3 uur)
• Alleen BHV aanwezig;
• Tijd en dag bekend;
• Gedeelte van object gebruiken;
• 1 deel van de BHV organisatie is hulpverlener, de anderen zijn slachtoffer;
• Evaluatie in besloten groep.

Bij deze vorm wordt de ontruimingsoefening aangekondigd van tevoren. Bij iedere oefening vindt een korte briefing plaats waardoor de deelnemers weten wat er van hen verwacht wordt. Daarna vindt de praktische uitvoering van de ontruiming plaats. Bij de uitvoering word gebruik gemaakt van oefenpoppen en ensceneringsmaterialen en simulatiematerialen zoals een rookmachine, lichtslang, knetterkast, Soundbox, vlamsimulatie, en het ontruimingssignaal / slow-whoop. Het is ook mogelijk om een lotusslachtoffer aan de oefening toe te voegen. Na afloop van de oefening zal de instructeur met de deelnemers een evaluatie houden. Deze evaluatie kan verwerkt worden in een schriftelijk verslag. Dit verslag wordt digitaal bij u aangeleverd voor de bedrijfshulpverlening administratie.


• 3. Ontruimingsoefening, (onaangekondigd)
• Praktische ontruiming (3 uur)
• BHV aanwezig en bij voorkeur overig personeel aanwezig;
• Tijd en dag bekend bij directie/coördinator;
• Gedeelte of gehele object gebruiken;
• Praktisch beoefenen van het gehele calamiteitenplan;
• Evaluatie met alle deelnemers;
• Schriftelijke verslaglegging.

Bij deze vorm van de ontruimingsoefening zijn echter maar een beperkt aantal personen op de hoogte. Een voordeel van deze oefening is dat de BHV organisatie zonder medeweten in actie moet komen waardoor de BHV organisatie zonder voorbereiding geconfronteerd zal worden met de moeilijkheden die bij een ontruiming aan de orde komen. Hoe reageert iedereen op een plotselinge alarmering? Dit is voor iedereen belangrijk ! Bij iedere oefening vindt een evaluatie met alle deelnemers plaats waardoor de deelnemers weten wat er van hen verwacht wordt, wat ging er goed en wat kon er beter. Bij de uitvoering word gebruik gemaakt van oefenpoppen en ensceneringsmaterialen en simulatiematerialen zoals een rookmachine, lichtslang, knetterkast, Soundbox, vlamsimulatie, en het ontruimingssignaal / slow-whoop. Het is ook mogelijk om een lotusslachtoffer aan de oefening toe te voegen.