EHBO | Eerst Hulp | Oranje Kruis

15 + Jaar Ervaring

Maatwerk

Oranje Kruis | NIBHV

Op Locatie

Basiscursus EHBO

Deze cursus is voor de onervaren en startende Eerste Hulp Verlener
Inclusief Oranje Kruis Certificering

Herhalingscursus EHBO

Deze cursus is voor de ervaren en gediplomeerde Eerste Hulp Verlener
Inclusief Oranje Kruis Certificering

Eerste Hulp
Aan Kinderen
Basis Cursus

Deze cursus is voor de onervaren en startende Eerste Hulp Verlener
Inclusief Certificering

Eerste Hulp
Aan Kinderen
Herhaling Cursus

Deze cursus is voor de ervaren en gediplomeerde Eerste Hulp Verlener
Inclusief Certificering

Basis Cursus EHBO | Oranje Kruis | 3 daagse opleiding

U bent verplicht om in noodsituaties of bij calamiteiten in ieder geval, en voor zover dat mogelijk is , eerste hulp te verlenen. Als je een EHBO-diploma hebt, kan je al meer doen dan alleen 1-1-2 bellen. In zo’n situatie is het ineens menens en het kan iedereen overkomen. Wij leren je hoe je moet handelen om een overlevingskans te vergroten. Jij kan echt hét verschil maken.

In deze EHBO-cursus gaan theorie en praktijk gepaard met elkaar. Wij werken in deze cursus met een lotusslachtoffer. Hun doel is om de oefening zo realistisch mogelijk te maken. Door lotusslachtoffers in te zetten krijg je een echte reactie, uitdrukkingen van pijn, zichtbaar letsel of een antwoord op je vraag. Zij zijn gespecialiseerd in grimeren, acteren en ensceneren. Aan de hand van het gedrag van een lotusslachtoffer leer jij zo realistisch mogelijk als aankomend EHBO’er handelen in noodsituaties.
Het is vaak een actie-reactie en dat maakt deze EHBO cursus boeiend en dynamisch.

De cursus bestaat uit o.a. de volgende onderwerpen:

• Vijf belangrijke punten bij het verlenen van eerste hulp;
• Stoornissen in het bewustzijn;
• Reanimatie met gebruik van de AED
• Stoornissen van de ademhaling;
• Stilstand van de bloedsomloop;
• Ernstige uitwendige bloedingen;
• Shock;
• Uitwendige wonden;
• Brandwonden;
• Kneuzing en verstuiking;
• Ontwrichting en botbreuken;
• Oogletsels;
• Vergiftiging;
• Elektriciteitsongevallen;
• Letsels door koude;
• Letsels door warmte;
• Vervoer over korte afstand;
• Verband- en hulpmiddelen;
• Het menselijk lichaam.

Vergoeding door zorgverzekeraar:
Omdat zorgverzekeraars preventieve zorg steeds belangrijker vinden, zijn er meerdere zorgverzekeraars die een EHBO- of reanimatiecursus vergoeden vanuit de aanvullende verzekering.

Herhalingscursus EHBO | Eerste Hulp | 1 dag

Het Eerste Hulp-diploma van het Oranje Kruis is twee jaar geldig. Binnen deze periode (1 x per jaar) moet een cursist een herhalingscursus van hetzelfde cursustype volgen. Herhaling is essentieel voor een EHBO’er. Het is daarom belangrijk om de EHBO-cursus na twee jaar weer te herhalen, zodat je altijd goed weet te handelen bij een noodsituatie. De herhalingscursus neemt één dag in beslag.

In deze EHBO-cursus gaan theorie en praktijk gepaard met elkaar. Wij werken in deze cursus met een lotusslachtoffer. Hun doel is om de oefening zo realistisch mogelijk te maken. Door lotusslachtoffers in te zetten krijg je een echte reactie, uitdrukkingen van pijn, zichtbaar letsel of een antwoord op je vraag. Zij zijn gespecialiseerd in grimeren, acteren en ensceneren. Aan de hand van het gedrag van een lotusslachtoffer leer jij zo realistisch mogelijk als aankomend EHBO’er handelen in noodsituaties. Het is vaak een actie-reactie en dat maakt deze EHBO cursus boeiend en dynamisch.

De cursus bestaat uit o.a. de volgende onderwerpen:

• Vijf belangrijke punten bij het verlenen van eerste hulp;
• Stoornissen in het bewustzijn;
• Reanimatie met gebruik van de AED
• Stoornissen van de ademhaling;
• Stilstand van de bloedsomloop;
• Ernstige uitwendige bloedingen;
• Shock;
• Uitwendige wonden;
• Brandwonden;
• Kneuzing en verstuiking;
• Ontwrichting en botbreuken;
• Oogletsels;
• Vergiftiging;
• Elektriciteitsongevallen;
• Letsels door koude;
• Letsels door warmte;
• Vervoer over korte afstand;
• Verband- en hulpmiddelen;
• Het menselijk lichaam.

Vergoeding door zorgverzekeraar:
Omdat zorgverzekeraars preventieve zorg steeds belangrijker vinden, zijn er meerdere zorgverzekeraars die een EHBO- of reanimatiecursus vergoeden vanuit de aanvullende verzekering.

Basiscursus EHBO aan Kinderen | 1 dag

Onze ´Eerste Hulp aan kinderen´ cursussen worden gegeven volgens de laatste richtlijnen van het Oranje Kruis. De cursus `Eerste Hulp aan kinderen` bevat zowel praktische als theoretische onderwerpen. De opleiding Eerste Hulp aan Kinderen wordt bij ons uitsluitend gegeven door instructeurs die beschikken over de juiste diploma’s en certificaten.

De cursus ‘Eerste Hulp aan kinderen’ speelt in op situaties waar veel met kinderen wordt gewerkt. Dit zijn plekken zoals crèches, peuterspeelzalen, basisscholen, buitenschoolse opvang en sportaccommodaties.

Belangrijk om te weten:
• ruim 60.000 kinderen vanwege een ongeluk thuis naar het ziekenhuis moeten?
• nog geen 9 % van alle ouders een EHBO-cursus heeft gevolgd?
• 80 % van de ouders aangeeft dat tijd de belangrijkste reden is om geen EHBO-cursus te volgen?
• iedereen eigenlijk wel weet dat de meeste ongelukken thuis plaatsvinden?
• Dit is één van de certificaten die door het ministerie is erkend voor gastouders.

De cursus bestaat uit o.a. de volgende onderwerpen:
• Uitwendige wonden
• Bloedingen
• Botbreuken, ontwrichtingen en wervelletsels
• Verstuikingen en kneuzingen
• Voorwerpen in neus, oor, mond en huid
• Insectensteken en dierenbeten/krabwonden
• Brandwonden
• Vergiftiging
• Oogletsels
• Problemen met het bewustzijn (hersenschudding, flauwte, koortsstuipen, Bewusteloosheid, onderkoeling, oververhitting, uitdroging, diabetes, epilepsie)
• Ademhalingsproblemen (allergische reactie, verstikking, verslikking, verdrinking, Kortademigheid, paniekaanval, bewusteloosheid)
• Circulatiestilstand (reanimatie)

Herhalingscursus EHBO aan Kinderen | 1 dag

Onze ´Eerste Hulp aan kinderen´ cursussen worden gegeven volgens de laatste richtlijnen van het Oranje Kruis. De cursus `Eerste Hulp aan kinderen` bevat zowel praktische als theoretische onderwerpen. De opleiding Eerste Hulp aan Kinderen wordt bij ons uitsluitend gegeven door instructeurs die beschikken over de juiste diploma’s en certificaten.

De cursus ‘Eerste Hulp aan kinderen’ speelt in op situaties waar veel met kinderen wordt gewerkt. Dit zijn plekken zoals crèches, peuterspeelzalen, basisscholen, buitenschoolse opvang en sportaccommodaties.

De cursus bestaat uit o.a. de volgende onderwerpen:
• Kan de algemene hulpverleningsregels toepassen
• Is bekend met de regels voor het melden en alarmeren
• Is bekend met de uitgangspunten voor de Eerste Hulp
• Heeft kennis van en inzicht in de voor de Eerste Hulp relevante verschillen in lichamelijke en psychologische ontwikkeling en kan deze toepassen bij het verlenen van Eerste Hulp
• Heeft kennis van en inzicht in de gevaren in de omgeving die kunnen leiden tot letsels bij kinderen
• Heeft kennis van en inzicht in de maatregelen om ongevallen te voorkomen
De cursus bestaat uit o.a. de volgende onderwerpen:
• Uitwendige wonden
• Bloedingen
• Botbreuken, ontwrichtingen en wervelletsels
• Verstuikingen en kneuzingen
• Voorwerpen in neus, oor, mond en huid
• Insectensteken en dierenbeten/krabwonden
• Brandwonden
• Vergiftiging
• Oogletsels
• Problemen met het bewustzijn (hersenschudding, flauwte, koortsstuipen, Bewusteloosheid, onderkoeling, oververhitting, uitdroging, diabetes, epilepsie)
• Ademhalingsproblemen (allergische reactie, verstikking, verslikking, verdrinking, Kortademigheid, paniekaanval, bewusteloosheid)
• Circulatiestilstand (reanimatie)