Kleine Blusmiddelen

15 + Jaar Ervaring

Maatwerk

Kwaliteit

Op Locatie

Cursus Kleine Blusmiddelen

Deze cursus is voor de onervaren en startende Bedrijfshulpverlener

Herhalingscursus
Kleine Blusmiddelen

Deze cursus is voor de ervaren en gediplomeerde Bedrijfshulpverlener

Cursus Gebruik Kleine Blusmiddelen

Vastgesteld is dat in ongeveer 85% van beginnende branden men dit kan blussen met kleine blusmiddelen.
In elk bedrijf hangen blusmiddelen die afgestemd zijn op de gebruikers functie maar omdat het gebruik van een brandblusmiddel niet vanzelfsprekend is bieden wij de cursus “gebruik kleine blusmiddelen” aan.

Tijdens deze cursus wordt ingegaan op de manieren waarop u, als niet-deskundige, met de kleine blusmiddelen een beginnende brand kunt blussen. Allereerst worden de regels die gelden bij het optreden na de ontdekking van brand behandeld. Vervolgens wordt aandacht besteed aan het verschijnsel brand, de ontwikkeling en het gevaar van brand in theorie. Daarna wordt ingegaan op het blussen van een beginnende brand met kleine blusmiddelen door middel van een praktische vaardigheidstraining.

De cursus bestaat uit o.a. de volgende onderwerpen:
• Theorie
• Theorie/introductie brandblussers. Snelle herkenning type blusser;
• Basis functionaliteit brandblusser;
• Alarmering, hoe te handelen bij incidenten;
• Gevaren en de ontwikkeling bij brand;
• Welke kleine blusmiddelen, waar te gebruiken. Aandacht nevenschade;
• Oefen met brandblussers.

• Vaardigheidstraining blustoestellen/technieken:
• Blussen van een vloeistof(gas)brand;
• Blussen van een computer en afvalbak;
• Blussen op spanning voerende delen meterkast/schakelkast;
• Werken met blusdeken op een brandende pop;
• Wat wel/niet doen met vlam in de pan en het blussen ervan;